מכונית מרוץ מלכודת עכברים


מכונית מרוץ מדהימה שהיא חלקה מכונית חלקה מלכודת עכברים! היא מתקדמת בתנופה מכוח הקפיץ של מלכודת העכברים ומדגימה מעבר של אנרגיה. בנו את מכונית מלכודת העכברים שלכם ואתגרו את חבריכם!

109 ₪ קנה עכשיו