חותם שמירה מעין הרע


החותם רב עוצמה ומסייע לבעליו לחברו לרצונותיו הפנימיים. מקנה הגנה מפני אויבים, ומרחיק רוחות רעות (שמירה מעין הרע) מבעליו ומביתו...

החל מ- קנה עכשיו