חותם פריון


חותם זה מכיל בצורתו שני קווים מקבילים אשר אינם נפגשים ומשקפים מעין שני מצבים האחד את הרצון והשני את המציאות. צירוף האותיות ביניהם הינו הקוד שיוצר את אותו איחוד. חותם זה מסייע לבעליו בהגשמת משאלות לב וחלומותיו הכמוסים אשר נראים במחשבותיו כבלתי ניתנים להשגה. מיועד לכל אדם אשר סובל מבעיות פוריות- נשים עם קשים להרות ו/או גברים אשר זרעם דל בריכוזו, בתנועתיותו ובאיכותו. מעניק תחושת שחרור מלחצים נפשיים אשר עלולים לעכב התעברות, ובעת שלבי ההיריון מעניק את אותה שמירה והגנה על האם והעובר.

החל מ- קנה עכשיו