חותם שמירה והגנה


חותם זה מסייע לבעליו באשר ילך- טיול, מסע, עסקים, עבודה. מחדד את תבונת האדם להתרחק מסכנות ומכוון למציאת הדרך הנכונה במסעו. בו בעת מעניק את השגחה ושמירה מפני עין הרע.

החל מ- קנה עכשיו