חותם פותח דרכים


חותם זה מסייע לבעליו לשחרר ולהשתחרר מחוויות, אירועים, תחושות, מצבים ותקופות של תקיעות בחיים אלו או מתקופת חיים קודמים. הקודים המיסטיים הכתובים בחותם זה וצורתו (מפתח), מהווים שילוב עוצמתי אשר משפיעים אסוציאטיבית, רגשית ומעשית. חותם זה פותח בפני בעליו דרכים ונתיבים ומסיר את אותם מכשולים מעכבים תוך כדי מימוש פוטנציאל נסתר.

החל מ- קנה עכשיו